Risale-i Nur’un dilini çözmek

Risale-i Nur çevresinde oluşan önyargıların en görüleni ve en başta geleni dilinin ağır olduğudur. Risale-i Nur’u elinde sözlükle okumaya başlayan ve ara sıra hala sözlük kullanma ihtiyacı duyan bu yazının yazarı da bu ağırlığın farkındadır. Risale-i Nur elbette ki sıradan bir okuyucunun hemen nüfuz edebileceği kelimeler üzerine heyeti değildir. Zira, Risale-i Nur sıradan bir okuyucuya, kendisini sıra dışı okuyucu yapabilecek bir metin sunar. Bu metnin ağırlığı bilerek yapılan bir ağırlıktır. Mesele bu ağırlığın yüklenmeye değer olup olmadığıdır.

Risale metnindeki ağır dil, yapıtın yazıldığı senelerin bir artefaktı, bir kalıntısıysa, bu ağırlık çekilmeye değmez olmalıdır. Yazarının hiç farkında olmaksızın, özel bir seçenek yapmaksızın, tarihsel olarak, yaşadığı vakit diliminin dilinde kaleme aldığı bir paragrafı, okuyan kişininde kendi bulunduğu zaman dilimindeki kelimelerle onlara ifade hakkı doğabilir. Yazarın yazdığı eserlerin zamana ait dilinin alışkanlıkla kullandığı kelimelerin yerine, okuyucu kendi zamanında kendisinin alışkın olduğu kelimeleri koyabilir. Burada tarihsel bir mesele vardır; sorun zamanın geçmesiyle ortaya çıkmıştır ve yeni zamanın koşullarında analiz edebilir.

Risale-i Nur’un dilindeki ağırlık ise giderek alakalı değildir. Zira, Risale-i Nur’un dili, tarihsel olarak belirlenmiş değil, tarihten ve tarihsel koşullardan bağımsız olarak, bilerek tercih edilmiş ve özenle geliştirilmiş, özel bir lisandır. ona göre, Risale-i Nur ile aynı zamanlarda yazılmış sair yapıtlara dini veyahut din dışı şöyle bir göz atılırsa Risale-i Nur’un diğerlerinin yanında oldukça sade kaldığı hemen anlaşılabilir. Peki öyleyse, nereden geliyor Risale-i Nur lisanının ağırlığı? Bu ağırlık vakte bağımlı olmayan, tarihin bir yerine ait olmayan, özel kavramların sunumundan kaynaklanır. Bunlar Kurani kavramlardır bizim aşinalığımızı yitirdiğimiz, fakat yine tanıdık olmamız kalmamız şart olan kavramlar. Bunların başında Allah'ın isimleri gelir. Risale-i Nur’un tümce dizilimi ve kelime seçimleri, en azından yazıldığı zamanda kullanılan dile karşılaştırsa ne kadar sade ise, Allah'ın isimlerinin asıl anlamıyla verilmesi ile ilgili o kadar tavizsiz bir ağırlık sergiler. Kaldı ki, bir çok yerden de örneklenebileceği gibi, Esma gibi aslından vazgeçilmez olmayan kelimeler dışındaki ifadelerde, metnin akışı bozulmadan bir tür otomatik sadeleştirme, bir iç sözlükte sunulur.

Bir kaç örnek:


… her şey ona ilişir, onu müteessir eder…
… yüzde doksan dokuz ahbabına kavuşmak için alemi berzahta bir visal kapısı olduğundan…

Çok kolayca çoğaltılabilecek bu cümle örneklerinde, okuyucuya anlamayacak kelimelerin peşi sıra ya da önü sıra daha sadesi özenle yerleştirilmiştir. Bu tercih, okumayı kolaylaştıdığı gibi akıcılıkta katmıştır, anlamaya da akıcılığı ve kolaylığı katmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere, Risale-i Nur’un yazarı, kendi vaktinde da kullanılan kelimelerini, başka çaresi olmadığı için değil, daha yenisine bildik olmadığından değil, bilerek ve isteyerek kullanır. Dilerse, metin içine zati yerleştirdiği sade kelimeleri kullanmakla kalırdı. Ancak, Risale-i Nur’un okuyucusunu özel bir terminolojiye bildik etme görevi metnin bu haliyle gerçekleşmektedir. Bir kültürü taşıyan terminolojinin araçları, özel sadeleştirmelerin eşliğinde okuyucunun zihnine yerleştirilirken, o kültürün vazgeçilmez kavramları anlaşılır bir cümle içinde kullanılarak verilmektedir.