Sebeb-i Hilkat-i Âlem: Hakîkat-i Muhammediye (a.s.m.)

İnsanlar içinde en mükemmel yeteneklerle donatılan ve Allah'a ibadetlerle en mükemmel anlamda yeteneklerini ortaya çıkaran Muhammed (asm) ki, ibadetler onu (asm) miraca çıkarmıştır. Bütün hayatı iman olan Resuli Ekrem’in (asm) sünnetine tabi olma derecesinde, dolayısıyla onun açtığı ibadet yolunda mesafe kat’etmek derecesinde Allah'ın isimlerine nail oluruz.


Mirac ile Cenabı Allah, Resuli Ekrem’i (asm) mülk ve melekûtunda gezdirmekle bütün güzel isimlerinin kaynağını göstererek ders verir. Resul-i Ekrem (asm) hem en kemal anlamda Allah'ı cemal, kemal, isim ve sıfatlarıyla sena etsin, hem de en mükemmel bir tarzda ders versin ki, insanlar da en güzel şekilde Rabbil alemine hamd etsin. Bu vecihle Allah'ın güzel isimlerini en en yüksek mevkide okuyup, okutturalım ve İsimlerine en mükemmel anlamda mazhar olmakla ayna olsun. Başka insanların da Allah'ın isimlerini ayna olmaları için Kuran ile ders vererek nail olmalarına vesile olsun.

Bütün kainattaki mevcudatta yansıyan  Allah'ın isimlerini en yüksek derecede bütün mevkileriyle Resul-i Ekrem (asm) nail olmaktadır. Bu nail olmakta Resul-i Ekrem’in (asm) miraca çıkarılmasıyla olmaktadır.  Bu da, bütün kainattaki mevcudatta yansıyan isimler ile bütün mevcutta yayılan muhabbetin bütün çeşitleriniı bir noktada, bir aynada görmek içindir. Cenabı Hak, mirac ile Resul-i Ekrem’i (asm) bütün eisimlerine nail olmakla, kâinattaki mevcudatta yayılan muhabbetin çeşitlerini bir noktada, bir aynada görmektedir.

Resul-i Ekrem’in (asm) mirac ile bütün ilahi isimlere nail olmasının ikinci sebebi, Cenabı Hakk’ın bütün mevcudatta yansıyan eden ilahi isimlere ile görünen çeşitlerini cemâlini Ehadiyet sırrıyla göstermek içindir. Zatı Ahmediye’de (asm) bütün isimleri en yüksek derecede göstererek, başkasına da yayılması için onu (asm) Kuranı Kerim ile ders vermekle görevlendirmektedir.

Ehadiyet sırrı gereği Resul-i Ekrem (asm) en yüksek derecede bütün ilahi isimlere nail olmaktadır. Şayet bütün ilahi isimlere en yüksek derecede mazhar olmasaydı, en yüksek derecede örnek olamazdı. Şayet en yüksek derecede örnek olmasaydı, o kutsal haletini başkalarına yaymak için en mükemmel derecede ders veremezdi. En kâmil anlamda o kudsi davranışları yaymak için ders vermeseydi, insanlar layıkıyla Allah'ı tanıyamayacaktı. Bu da hikmete ters bir vaziyet olurdu. Demek hikmet, en en yüksek bir derecede Resul-i Ekrem’in (asm) bütün İlahi isimlere nail olmasını gerektirmektedir.

 


Resul-i Ekrem (asm)her şeyden daha çok seviyorlardı. Onun için Resulüllah (asm) ile muhatap olurken, Anam babam sana feda olsun yâ Resulallah! diyorlardı. Bu ifade yalnızca saygı manasında söylenen bir söz değildi. Zât-ı Ahmediye (asm) konusunda sözü edilen kudsi hadislerin sırrından, dolayısıyla Habibullah olmasından dolayı o mükemmel ifadeyi bütün vücutlarının zerresiyle söylüyorlardı. Bu ifade hürmetten öte muhabbetin çok yüksek mevkisinden ileri geliyordu.

Cenab-ı Hakk, meleklerin melekût âleminde müşahede ettiği esmanın tecellisinin menbaını Resul-i Ekrem’e (a.s.m.) göstermekle birlikte, huzuruna celb edip rü’yet-i cemaline müşerref etmekle, yaratılışların en şereflisi olduğu, alemin yaratılış sebebi olduğunu göstermiş. Miracın meleklere gösterilmiş büyük bir mucize oluşu da bu anlamlara maildir

Kâinatın atomları ve ilahi isimlerin yansımaları adedince Resul-i Ekrem (asm) salat ve selam olsun. Rabbim kendi Zâtına ve Habibine (asm) layık muhabbeti kalbimize yerleştirsin ve kâmil anlamda Habibullah’ın (asm) sünnetine tabi olmayı kısmet etsin. Bizi Resul-i Ekrem (asm) şefaatine mazhar eylesin.