Sırat-ı müstakîm ashabı

çok hızlı akan olan bu vaktin çocukları mükemmeller asrındadır. Vakit, zamanın son asrında çarklarını döndürmekte ve mukadderat kararını ortaya koymaktadır. Yaşanan olaylar kanıtlamaktadır ki, her şey aslına geri dönmekte ve gelecekten verilen haberler tahakkuk etmektedir. Kur’ân’ın mânevî bir mucîzesi ve âhirzaman yüzyılına bir dersi olan Risâle-i Nur, âhirzaman yüzyılının kıyamete kadar yaşanacak olan hâdiselerinin kodlarını ve apsislerini izn-i ilâhi ile göstermektedir. Vakit müfessiri kaydını izhâr ediyor ve kararını gösteriyor ki “akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette akli delillere dayanak noktası olan ve bütün kararlarını akla tesbit ettiren Kurân hükmedecektir.

Hayata ve alemdeki olaylara Nur penceresinden bakan, hak ve doğrular asrı saadetten ahirzaman asrına taşınan ve bütün tahsislerini Kur’ânî kurallardan  alan; az ancak müstakîm bir tâifenin mücahedesinin hak ve hakîkate istinâd ederek devam ede geldiği müjdelerinin ortaya çıkması zamanındayız inşâallah. Bu istikametli grup; cemaat ruhundan çıkmış bir şura ile hareket edip; dış tesirlerden etkilenmeyen, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyen, sağırca, her söylenen önemsiz söze kulak asmayan, insanı kâmil ismine lâyık metin ve sağlam bir şahs-ı mânevî konumundadır. O tâifenin, bu yüzyılda çok sakîm yollar içinde mümtaz ve müstesna hâli güneş gibi parlamaktadır.

“Evet, nasıl bir yerden başka  bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak başka bir noktaya çekilen hatların en kısası ise, en doğrusudur ve en doğru yoldadır; aynen öyle de, manevi hayatta ve manevî yollarda ve duygusal mesleklerde en doğrusu, en müstakîmi ise, en kısa ve en kolayıdır.Hem insan ahlakında en rahat, en yararlı, en kısa, en selâmetli yol ise, sırat-ı müstakîmde, doğrultudadır.İşte bunlarla kıyasladığımız zaman, şahsi hayatlar ve sosyal hayatlar bütün yollarında doğrultu en yararlı ve kolay ve kısadır. Ve doğru yol kaybedilse, o yollar pek belâlı ve uzun ve zararlı olur.Demek Bizi doğru yola ilet pek çok cami ve geniş bir dua, bir ubûdiyet olduğu gibi, bir tevhidin deliline ve hikmetli derse ve bir ahlaki alıştımaya işaret eder.

En doğru yol olan yiğitlik, iffet ve hikmetin birleşmesinden ve hülâsasından hâsıl olan adl ve adalete işarettir.Sırat-ı müstakîmden murat, şu üç(şecâat, iffet, hikmet) mevkidir.İnsan sırat-ı müstakîme girmekle kalbi ve ruhu imanın nuruyla aydınlanırsa, karanlıklı evvelki durumu nurlu bir hâle dönüşür. Sıratı müstakîm, selâmetli ve zulümlerden azade bir yoldur. Doğrultu üzere olmak ve dosdoğru yoldan hak ve hakikate erişmektir.