Aileye ve Eğitime Ehemmiyet Vermek

Bediüzzaman Said Nursi' ye karşı yalnızca müminler değil, değişik dinlere üye insanlar, hem de dine karşı olan insanlar da büyük bir sevgi ve hayranlık duymaktadırlar.

Bunun sebebi, İslam ahlakının ona kazandırdığı ahlak ve hayat tarzının mükemmelliğidir. Merhameti, sabrı, müsamahalı ve adil tavrı, meselelere getirdiği akılcı analiz eder, vatan sevgisi, insanlara karşı saygı ve sevgi dolu tavrı tüm insanların ona alaka duymasına kapı aralamıştır.

Ancak ahlak özelliklerinin yanı sıra, etrafındaki politikacıların, işadamlarının, medrese hocalarının, yerli ve yabancı insanların ona hayranlık beslemelerinin ehemmiyetli bir sebebi de kendisine alim sıfatının verilmesine kapı aralayan kültür birikimidir.

Bu kültür birikiminin ilk adımları, Üstad daha 6 yaşındayken atılmıştır. Bu yaşlarda Bediüzzaman'da ilme karşı büyük bir merak uyanmıştı. Bu yüzden bu senelerde ilk eğitimini almak üzere evinden ayrıldı. Aradan birkaç yıl geçmesine ve Üstad henüz 10 yaşında olmasına karşın hem ahlakına hem de zeka ve kabiliyetine hocaları hayran kalmıştı.

Hem de ileriki senelerde Siirt'te yaşayan ünlü mollalardan Fethullah Efendi, Üstad'ın kültürüne ve belleğine olan hayranlığını ona "Çağın eşsizi"mananına gelen “Bediüzzaman” unvanıyla hitap ederek göstermişti.

Bu senelerin hemen peşinden bir hayli kişi Bediüzzaman'la tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve bilgisinden yararlanmak kasıtıyla müzakere istemeye başladılar. Hocaları onun karşısında öğrenci konumuna geçerek fikir müracaat ediyor ve saygılarını nasıl dile getireceklerini şaşırıyorlardı. Bir süre sonra Said Nursi eğitimin ülke çapına dağılmasının son derece ihtiyaç duyulan ve acil olduğunu fark etti.

İnsanların büyük oranda cahil ve eğitimin son derece zayıf olduğu bir dönemde, bir arzuhal hazırlayarak hükümetin dikkatini bu konuya çekmiştir. Sırf bu kasıtla İstanbul' a gelmiş ve dilekçesini Abdülhamit'e sunmuştur. Dilekçenin muhtevası özetle şu şekildeydi.

"Doğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde örneğin, Bitlis'te, Van'da, Siirt'te açılacak mekteplerde en az elli talebe okutulması ve onların giderlerini da hükümetin karşılaması gereklidir. Burada dini ilimlerle beraber müspet ilimler de okutulmalıdır." (Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman, s. 95)
Üstad bilhassa Doğu şehirlerinde yüksek eğitim verecek bir üniversite açılması gerektiğini sık sık vurguluyordu. Hatta Ruslar' a tutsak düştükten sonra göstermiş olduğu kahramanlıklardan dolayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ' ye çağrı edildiğinde, Medreset-ül Zehra hayalini mebuslara da anlatmış, Mustafa Kemal' in de içinde bulunduğu, iki yüz mebustan 163 kişi Şark Üniversitesi için, yüz elli bin lira tahsisata karar vermişti. (Bediüzzaman Albümü, Refet Kavukçu, s.108)

Üstad'ın eğitime verdiği ehemmiyeti aşağıdaki sözlerinden anlamak da olasıdır. Bediüzzaman "Risale-i Nur'un hakikatine çalıştığım gibi, bu problem için de o kadar çalıştım" diyordu. Üstad'ın eğitime bu kadar ehemmiyet vermesinin sebebi, insanların ufku geniş, kültürlü, ilmi gelişmeleri takip eden, kabiliyetlerini değerlendirebilen veyahut üretken olmalarının, kişiliklerine ve ahlaklarına pozitif tesirinin olmasıdır. Ancak bu eğitim kesinlikle iki istikametli olmalıdır. Üstad'ın Şark üniversiteleri için önerdiği gibi dini bilgiler ve müspet ilim başka bir deyişle kişinin hem içsel hem de kültürel gelişiminin birlikte yürütülmesi son derece ehemmiyetlidir.