Savm(Oruç) 1


Kuran’ın manevi mucizesi olan ve yüze yakın din tılsımlarını ve Kuran hakikatlarının bilmecelerini hal ve keşfeden Risale-i Nur İslamiyetin beş şartının birincilerinden ve islam şartlarının azamlarından en parlak ve muhteşem olan Ramazanı Şerifteki orucun sayısız hikmetlerini dokuz nüktede özetleyerek  bu mevzuda birinciliğini göstermiştir.

Ramazanı Şerifteki savm  İslâmiyetin beş şartının birincilerindendir. Hem islamın şartlarının azamlarındandır. Hem Cenabı Hakk’ın rububiyetine, hem insanın sosyal hayatına, hem kişisel hayatına, hem nefsin terbiyesine, hem Allah’ın nimetlerinin şükrüne bakar hikmetleri var ve bu suretle oruç çok cihetlerle özbeöz insanın görevi  olan şükrün anahtarı kararına geçer diyen Üstad Hazretleri, Ramazanı Şerifin orucunun Cenâbı Hakk’ın rububiyeti noktasına, hem nimetlerinin şükrüne, hem insanın sosyal hayatına, hem nefsin terbiyesine, hem nefsin ahlak güzelliğine, hem Kuranı Hakimin inişine, hem dünyada öteki dünya için ziraat ve ticaret etmeye gelen insan topluluğunun kazancına, hem insanın kişisel hayatına, hem direk doğruya nefsin vehimli rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmeye bakan tam dokuz hikmetini, dokuz ayrı başlık altında ele alarak, Cenâbı Hakk’ın rızasına uygun olan mükemmel bir orucun tarifini ve önemini ortaya koymuştur.

Ramazan Risâlesini tefekkürle incelediğimizde karşımıza mahiyeti çok yüksek, manidar bir oruç çıkmaktadır. Evet, Risâle-i Nur gözüyle oruç, ehli imanın, Cenabı Hakk’ın o şefkatli ve haşmetli ve geniş Rahmaniyetine karşı geniş ve gösterişli ve düzenli bir ubudiyetle karşılık vermesidir.

Savm, Cenâbı Allah'a teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin değerini bilmek ve nimetlere kendi ihtiyacını hissetmektir.

Savm, özbeöz ve halis, gösterişli ve genel bir şükrün anahtarıdır.

Savm, fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını hissetmek ve açlık ve yoksulluk ne kadar elim ve onların şefkate ne kadar muhtaç olduğunu algı etmektir.

Savm, zenginden yoksula herkesin kendisini malik değil  Allah’ın kulu; hür değil kul olduğunu anlaması, buyruk olmazsa, en adi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye vehmi rububiyetinin kırılması, ubudiyeti takınması ve özbeöz vazifesi olan şükre girmesidir.

Savm, nefsin ahlâk güzelliği ve itaatsizlik gibi  davranışlardan vazgeçmesidir.

Savm, en gafillere ve inatçılara zayıflığını ve acizliğini ve fakirliğini hissettirmektir.