Müsbet hareket

Risale-i Nur'un mesleği, pozitif yani olumlu hareket etmektir. Değil sözle çekiştirme, belki başkalarını düşünmeye de mesleğimiz izin vermiyor. Hem mecbur değiliz müşteri aramaya. Müşteriler yalvarmalı.
 
Öncelikle tuluat’ta geçen şu veciz tespitleri  tekrardan bakmanızı tekrar isteriz. Maziye, musibetlere kader nazarıyla ve geleceğe ve günahlara teklif noktasından bakmak elzemdir. Çaresi bulunanda acze, çaresi bulunmayanda ağlayıp sızlanmaya sığınmamak lazımdır.


Her rast gelen insana hizmet yolunda teklifte bulunmak başkadır, elimizdeki manevi kut hükmündeki ve kıymeti çok azim doğrulara karşımızdaki insanın sanki ihtiyacı yokmuş da, kendisine hitap ettiğimiz kişiden istediğimiz bir maddi menfaatimiz varmış gibi ısrar ederek kendimizi satmaya çalışmak tamamen başkadır. İnsanların bu doğrulardan haberleri olup, onları istemelerini temin etmenin yollarını araştırmak ve bu yönde çaba sarfetmek daha çok başkadır, ünlenmek kaygısıyla çok sayıda insana bir şeyler anlatmaya kendisini zorunlu hissedip, hiçbir kuralı tanımamak ve hakikatin haysiyetini incitmek daha daha başkadır.
 
Doğruluğu insanların keyfi muamelesine  tabi etmeden ve doğruluktan asla taviz vermeden, keyfiliği ve ihlası esas alarak daha etkili hizmet etmenin yollarını aramak, bulmak ve kullanmak çabası içinde, devamlı bir iyileştirme ve sürekli geliştirme faaliyeti içinde olmak; vazifemizin alanı içindedir ve kişisel sorumluluğumuzdur.
 
Sonuclara kanaat etmek ise, elimizden geldiğini yaptıktan sonra yazgı ve Allah'ın takdiri noktasında bakılacak ve söz konusu olabilecek bir şeydir. Yoksa irademiz ve sorumluluğumuz dışındaki işlerde hareketsiz kalmak ya tembelliktir veya umursamazlıktır.