Meşveret Esası


Her şeyde hakimiyetle idare için danışmak veya konuşup anlaşma gereklidir

Kasdolunan ve istenilen  olan en uzak ve yüksek kötü niyetten ayrılıp gelmekte olan gayeler birbirine irtibatlı ve birbirinin eksiğini tamamlamak ve komşuluk hakkını eda etmekle, sözlere genişlik ve büyüklük verir. Güya birini nasihat etmekle diğeri ve başkası ve ötekini ve daha başkasına nasihat eder.

Ve sağda ve solda ve her tarafın münasebetini rasad etmekle birden o maksadı, sözün tahkim edilmesini kuruyor. Sanki çok akılları kendi aklına yardımcı olmak için ödünç almış, onu istihdam ediyor. Sanki bütün maksadlarda herbir maksad, tasvir ile birlikte karışan onda bir kısımdır. 

Müslümanların sosyal hayatta İslamdaki mutluluğun anahtarı, şeri bir toplantıdır.

 ''veemruhum şura beynehum'' ayeti istişareyi esas maksad olarak emrediyor. Evet, nasılki insan topluluğundaki  "fikirlerin eklenmesi" namı altında yüzyıllar ve zamanların tarih aracılığıyla birbiriyle danışması, bütün insanlığın yükselmesi ve fenlerin egerçeği olduğu gibi; en büyük kıta olan Asya'nın en geri kalmasının bir sebebi, o hakiki istişareyi yapmamasıdır.

Asya kıtasının ve geleceğinin keşfedeni ve miftahı, istişaredir. Yani nasıl bireyler birbiriyle danışır; topluluklar, kıtalar dahi o istişareyi yapmaları elzemdir ki, üçyüz milyon belki dörtyüz milyon İslamın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit zorlamalarının gerçeğini, zincirlerini açacak, dağıtacak, şeri meşveret ile yiğitlik ve imanın şefkatinden doğan şeri hürriyettir ki, o şeri hürriyet, şeri adap ile süslenip, batı medeniyetindeki sefih kötülükleri atmaktır.