Cumhuriyet ve Demokrasi

Bedîüzzamân Hazretleri Ahirzaman Müceddidi olarak ümmetin bütün ihtiyaçlarına cevaplayabilecek meseleleri ele almış ve görevi gereği sosyal ve politik kavramları da hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tefsir etmiştir. Yüzyıllardan beri birikerek gelen fikir karmaşalarını bitirmiş; dinin onlarca sırlarını keşfetmiş ve çözmüş; ümmete kurtuluş yolunu göstermiştir. Zira ahirzamanda gelecek olan müceddidin çok alanlarda görevi vardır. Görüldüğü üzere Said Nursi Hazretleri’nin de Risale-i Nur Külliyatı ile politika aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat alemindeki çok dairelerde icraatları olmuştur.

Bu cihetle son zamanlarda çoğunluğun din ve İslamiy hesabına çokça tartıştığı Cumhuriyet ve Demokrasi meselelerine dyorumlar getirilmiş, ihtiyaç duyulan açıklamalar yapılmıştır. Mesela Said Nursi Hazretleri Cumhuriyet, demokrat anlamındaki meşrutiyet  diyerek bu kelimeleri eş manada kullanmıştır. Ayrı olarak Tebedülü esma ile hakâik tebeddül etmez prensibi gereği kavramların isim ve resmine değil, anlamına ve tatbikatına göre değerlendirmiş ve öyle değer vermiştir.

Demokrasi ve Demokratlık bir din veya dindarlık değildir. Bir dünya görüşü ve dünyaya ait bir sistemin ismidir. Demokratlığın en temyiz eden sıfatı hürriyetçi olunması ve çimento gibi görev yapmasıdır. Nasıl ki çimento değişik renk ve büyüklükteki çakıl taşlarını, kum zerrelerini ayrıştırmadan birleştiriyor ise; demokratlık fikri de milletin bütün unsurlarını ve tabakalarını kaynaştırır ve ortak noktalarda birleşmesini sağlar. İnsan hak ve hürriyetlerine çalışmak, hukukun üstünlüğünü esas almak, yasa hakimiyeti tesis etmek, adalet ve hakkaniyete hizmet etmek demokratlığın temyiz eden sıfatlarındandır. Zira milletin efendisi, onlara hizmet edendir. Memurluk, buyrukluk ise, reislik değil, millete bir hizmetkarlıktır. Demokratlık, hürriyet-i yürek, İslamiyetin bu esas yasasına dayanabilir. Zira kuvvet yasada olmazsa kişiye geçer. Zorba, salt keyfî olur. Cumhuriyet ki, adalet ve iştişare ve yasada kuvvetin inhisarından ibarettir. Cumhuriyet ve demokrat anlamındaki meşrutiyet ve esas yasası denilen adalet ve iştişare ve yasada ckuvvetlerin cem olması, cumhuriyet ve demokrat anlamlarını açıklamaya yeterli izahlardır.

Said Nursi Hazretleri cumhuriyet hükümetini şu şekilde açıklamıştır: Madem hürriyetin en geniş şekli cumhuriyettir. Ve madem hükümet ise cumhuriyetin en serbest suretini kabul etmiştir. Elbette özbeöz ve kesin ve reddedilmez ilmi bir kanı ve saibe derdi, asayişe dokunmamak koşuluyla, cumhuriyetin hürriyeti, o ilmi hürriyeti istibdat altına alamaz ve onu bir suç tanımaz. Ayrı olarak hürriyetin en geniş şeklini veren; vicdan hürriyeti ve ilmi fikrin hürriyetini temin eden cumhuriyet hükümeti; hem madem, laik cumhuriyet cihetiyle ve prensibiyle tarafsız kalır ve o prensibiyle dinsizlere ilişmez; elbette dindarlara bile uydurma sebeplerle ilişmemek gerektir. Bu ilmi hürriyeti, Cumhuriyet vaktinde elbette kayıt altına alınmaz.