Cinler

Hem meselâ, yeniden Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm cin ve iblisleri ve kötü ruhları teshir edip, şerlerini men ve umur-u nafiada istihdam etmiştir. Bu istihdamı ifade eden ayetler şunlardır: Üzerinde gezesiniz ve Allah’ın verdiği rızıktan yiyesiniz diye, yeryüzünü sizin buyruğunuza veren Odur. Sonra dönüşünüz yine O’nadır. Asi olan işeytanları ise zincire bağlı olarak ona ram ettirdik. Bu ayetler diyor ki: Dünyanın insandan sonra şuur sahibi olarak en önemli sakinleri olan cin, insana hizmetçi olabilir. Onlarla temas edilebilir. İblisler da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki; Cenabı Hakkın emirlerine musahhar olan bir kuluna onları musahhar etmiştir.

Cenabı Hak, manen şu ayetin remiz lisanıyla der ki: Ey ins! Bana itaat eden bir kuluma cin ve iblisleri ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de Benim buyruğuma musahhar olsan, çok mevcudat, hem de cin ve iblis sana bile musahhar olabilirler.

Süleyman Aleyhisselam, Allah’ın çok büyük  nimetlerine sahip olmuş bir peygamberdir. Kendisine kuş dili öğretildi. Cinler, hizmetinde kullanıldı. Süleyman Aleyhisselam dillere destan saltanatı uzun müddet devam etti. Aynı zamanda, gaybı bildiklerini iddia eden ve zarar veren faaliyetlerde bulunan cinler zorla hizmetinde istihdam edildi. Onların hiçlikleri, zayıflıkları ve gelecekle ilgili hadiseleri bilmedikleri, Süleyman Aleyhisselam’ın hizmetinde çalıştırılmalarıyla mutlak olarak kendilerine gösterilmiş oldu. Çalışmalarını, değneğine dayanmış bir şekilde temaşa ederken vefat eden Süleyman Aleyhisselamın, vaziyetinden haberleri olmayan cinniler uzun bir süre çalışmalarına devam ettiler. Yaslandığı asası bir ağaç kurdu tarafından kemirilip kırıldıktan ve yere düştükten sonra ancak, farkına vardılar. Böylelikle, gaybı bildikleri iddiası bir sefer daha çürütülmüş oldu.

Cin ve iblislerle kötü ruhların Süleyman Aleyhisselam’ın kontrolü altına verildiğini haber veren; Asi olan iblisleri ise zincirlerle bağlı olarak ona boyun eğdirdik ve denize dalarak onun için maden çıkaran ve başka işler de gören iblisleri yeniden onun buyruğuna verdik ayetleri, cinlerin insanlara hizmetkâr olabileceğine işaret ediyor. Onlarla temas edilebileceğini bildiriyor. İblislerin da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebileceklerini, Allah’ın buyruklarına musahhar bir kuluna onları hizmetkâr yaptığını bildiriyor.