Velyeti Kübra ve Risale-i Nur

Velayeti Kübra; en büyük velilik. Cenabı Hakk’ın insana yakın olmasına bakan ve peygamber varisliği olmaktan gelen velilik makamıdır. Allah’ın kula yakınlığından yayılan, çalışmaktan ziyade Allah vergisi olan, mahiyeti çok yüksek, zorlu, zevk ve lezzetleri az olan velilik makamıdır. Örnek olarak, peygamberlerin, sahabelerin ve ahirzamanda Hz. Mehdi ve öğrencilerinin manevi şahsın  tarzıdır. Ayrı olarak Allah'a yakınlığının yayılmasına bakan ve peygamber varisliğinden  gelen gayet kısa, ama çok yüksek olan ve tarîkat yollarına uğramadan direk doğruya zâhirden hakîkate geçen velilik mesleğidir.

Velayeti Kübra mesleği, Rabbul Aleminin  kuluna daha yakın olma sırrı olan Allah'a yakınlaşmanın yayılmasın bakıyor. Velayet, yakınlık mertebesinde süluktür; çok mertebelerin kaldırmasına ve bir derece vakte muhtaçtır. Nuru üyem olan Risâlet ise, Allah'a yakınlaşmanın yayılmasına sırrına bakar ki, bir ân-ı seyyale kâfidir. Öyleyse Velayeti Kübra; Doğrudan doğruya, tarîkat berzahına uğramadanilahi bir lütuf ile hakikate geçmektir ki, Sahabeye ve Tâbiîne has ve yüksek ve kısa yol şudur.

Bediüzzaman Hazretlerine göre Velâyet-i kübrâ ise, peygamberin gösterdiği yolla, tasavvuf berzahına girmeden, doğrudan doğruya hakikate sebep olmaktır. Sahabelerin velayeti, velayeti kübra denilen, peygamberin gösterdiği yoldan gelen, berzah tarikine uğramayarak, doğrudan doğruya zâhirden hakikate geçip Allah'a yakınlaşmanın yayılmasına bakan bir velâyettir ki, o velâyet yolu, gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Mükemmelleri az, fakat üstün vasıfları çoktur. Bulgu ve keramet orada az görünür. Nübüvvet ve peygamber yolundaki velâyet, yakınlaşmanın sırrına  bakar. Veâyeti saire ise, genellikle kurbiyet esası üzerine gider, bir hayli mertebelerde seyr ü sülûke mecbur olur.

Risâle-i Nur Eserlerinden Mektubat isimli eserin Beşinci Mektubu, velayetin üç bölümünü beyan edip en önemli yol olan velâyet-i kübra, sırr-ı verâsetle Sünnet-i Seniyyeye uymakla ve imani hakikatların neşrinde ihtimam olduğunu isbat eder. Ve tarîkatların en önemli gayesi ve faydası ve dayanak noktası imani hakikatların yayılması, Risale-i Nur ile bile olabildiğini ve Risale-i Nur’un eczaları o görevi, tarikat gibi fakat daha kısa bir vakitte gördüğünü gösteriyor.