Risale-i Nur’un Geniş Dairesi

Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle Risale-i Nur, bir daire değil; iç içe daireler gibi katları var. Erkanlar ve sahipler ve haslar ve neşredenler ve öğrenciler ve taraftarlar gibi grupları var. Bu gruplar da gösteriyor ki Risale-i Nur’un dâiresi çok geniştir; talebeleri pek çoktur.Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un dâiresi çok geniştir; talebeleri pek çoktur tespiti ile Risale-i Nur’un dairesinin geniş bir daire olduğunu dile getirmiştir. Zati Risale-i Nur mesleğinin Cadde-i Kübra-i Kur’âniye olmasının doğruluğu da bunu gerektiriyor. Zira nur dairesi geniştir, görev çoktur. Hem Risale-i Nur’un dairesi geniştir, darlaştırma. Tâ ki aleyhdarlık fikri öğrencilere ve muhtaçlara ve politikacılarda inatlaşmasın. Zira dinsizlerin safında bile ama gelecekte Risale-i Nur’un şakirtleri var diye ümit ederiz.

Görüldüğü üzere Risale-i Nur dairesi hem meslek hem de meşrep olarak dar bir daire değildir. Her meslek ve meşrep Risale-i Nur dairesini kendi dairesi gibi görebilir ve o daireye girebilir. Zira şimdi en önemli dergahlar ehli, tarikat ehlidir. Bütün kuvvetleriyle Nur Risalelerini nurlandırmaları ve sahip çıkmaları gerekli ve lazımdır. Şimdiye kadar ben yalnız îmân hakikatini düşünüp Tarîkat zamanı değil, bidatlar engel oluyor dedim. Fakat şimdi, peygamber sünneti dairesinde, bütün on iki büyük tarîkatın özeti olan ve tarîklerin en büyük dairesi bulunan Risale-i Nur dairesi içine, her tarikat ehli kendi tarikatı dairesi gibi görüp girmek gerekli ve lazım olduğunu bu vakit gösterdi. Öyleyse nurlar, mektepleri tam nurlandırmaya başladı. Mektep öğrencilerini medrese öğrencilerinden ziyâde Nurlara sahip ve neşir ve talebe eyledi. İnşâallah, medrese ehli ağır ağır özbeöz malları ve medrese ürünü olan Nur alimlerden nurlara karşı çok iştiyak görülüyor ve istiyorlar.

Risale-i Nur derslerine her gruptan muhataplar katılabilir. Zira iman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Arkadaş-düşman, derste fark etmez. Risale-i Nur tahkiki imanı ders verir. Herkesin tahkiki imana ihtiyacı vardır. Bütün ilimlerin ve hünerlerin ve insanın kemalatının en büyüğü imandır ve tahkiki imandan gelen tafsilli ve burhanlı kudsi hünerdir. Öyleyse, Risale-i Nur on beş senede kazanılan kuvvetli îtahkiki imanı on beş haftada ve bazılara on beş günde kazandırdığını, yirmi senede, yirmi bin zat deneyimleriyle şahit olurlar. Böyle büyük hakikatlere ve derslere muhtaç olan ahirzaman insanlarına Risale-i Nur dairesini dar tutmamak gereklidir.

Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle Kuranı Hakimin hakikatlı sırlarıyla ve tılsımlı icazıyla, benim ve Risale-i Nur’un programımız ve mesleğimiz ve bilfiil meyvesini gördüğümüz ve çalıştığımız ve hareketimizin gayesi ve hedefimiz, ölümün sonsuz idamından  tahkiki iman ile çaresizleri kurtarmak ve bu kutlu milleti de her nevi kargaşalıktan korumaktır. Böylelikle iman, umumun halıdır. Her grupta muhtaçları ve sahipleri vardır. Tarafgirlik giremez hakikati uyarınca muhtaç olan ve özbeöz olarak ihtiyacını şiddetli olarak hissedenleri Risale-i Nur’un geniş dairesinde korumak lazım görünüyor.

Ancak Risale-i Nur güneşine bedel Risale-i Nur’un dışında, başka yerlerde güneş aramak ve Risale-i Nur dairesi dışına çıkarak mes’uliyetli bir hâle muhatap olmak isteyenlere de Risale-i Nur yalvarmaz. Zira hem Risale-i Nur, müşterileri aramaz; müşteriler onu aramalı, yalvarmalı. Ayrı olarak Risale-i Nur yalvarmaz; onlar yalvarmalı ve aramalı. Ve değerini takdir edip müşteri olduktan sonra onların yardımını kabul eder. Yoksa Risale-i Nur harice kaçanları aramaz, önem vermez, belki daha içine almaz. Her insanda bir kalp var. Bir kalp ise, hem dairede, hem hariçte olamaz.