Yetmiş Senedir Yuvarlanan Taş Hadisi ve Zaman

Risale-i Nur’un hocası, Risale-i Nur’dur. Risale-i Nur kendi kendini şerh ve açıklamayan eşsiz bir eserdir. Bir konunun açıklaması ve kamil noktası başka risalede yüzde yüz verilmiştir. Onun için Risale-i Nur okumalarımızda bu kaideye uygun okumalar yapabilirsek bir hayli sorunun şerh ve açıklamalarına erişmiş olabiliriz. Risale-i Nur da çoğunluk itibariyle kendiliğinden ders verip öğreticilere ihtiyaç bırakmadığından,birbirinden ayrılmış sorunların tekmilini ve açıklamasını yeniden Risale-i Nur Eserlerinin başka bir yapıtından bulabiliyoruz. Bu cihetle yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum.

Risale-i Nur okumalarımda tevafuk ettiğim bir nokta bizzat beni hayli heyecanlandırmış ve araştırmaya göndermişti. Bu sorun bilinen bir konu olan tanınmış Yetmiş senedir yuvarlanan taş meselesinde geçen zaman farklarıydı. Risale-i Nurda bu bahis dört kitapta geçmektedir. Bu yapıtlar Sözler, Şualar, Lem’alar ve Mektubat’tır. Bu yapıtlarda geçen Yetmiş senedir yuvarlanan taş meselesinde asıl meselenin olayında bir anlaşmazlık yoktur. Bu mesele huzuru Nebevide vuku bulmuştur. Ancak nakledilen olayın vaktnde ihtilaf söz konusudur. Bu bölümleri okuduğumda hayret etmiş, ancak kuşkuya da düşmemiştim. Zira muhakkak bu sorunun bir açıklamasının Risale-i Nur’da olduğu inancım netti. İlk olarak dört eserde geçen yerleri buraya yerleştirelim, sonra zaman konusunda Risale-i Nur’da açıklama edilen noktaları nazarlara sunalım inşaallah. Alakalı kitaplarda geçen yerler şöyledir:

1.Mesela, bir iki Risalede söylediğimiz gibi, bir zaman Nebevi huzurda gayet derin bir gürültü duyuldu. Ferman etti ki: Yetmiş yıldır yuvarlanıp bu dakikada Cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Birkaç dakika sonra birisi geldi, diye konuştu: Yetmiş yaşında olan meşhur münafık can verdi. Resul-i Ekrem (s.a.v) gayet beliğ temsilinin doğruluğunu ilan etti.
2. Mesela, bir sohbette derin bir gürültü duyuldu. Ferman etti ki: Bu gürültü, yetmiş yıldan beri Cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada Cehennemin dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu garip haberden beş altı dakika sonra birisi geldi, dedi: Ya Resulallah, yetmiş yaşında bulunan filan münafık vefat etti, Cehenneme gitti.
3.Hem mesela, bir vakit Peygamberin huzurunda derin bir ses duyuldu. Resulu Ekrem (s.a.v) ferman etti ki: Bu gürültü, yetmiş yıldır yuvarlanıp, tâ ancak bu dakika Cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. İşte bu hadîsi duyan, doğruluğuna inanmayan, inkara sapar. Oysa, yirmi dakika o hadîsten sonra kat’iyen sabittir ki, biri geldi, Resulü Ekrem (s.a.v) dedi ki: Meşhur münâfık yirmi dakika önce can verdi. Yetmiş yaşına giren o münafık, Cehennemin bir taşı olarak, bütün ömür günlerinde tedennîde, esfel-i sâfilîne, küfre sukûttan ibâret olduğunu, gayet beliğane bir surette, Resulü Ekrem (s.a.v) beyan etmiştir. Cenabı Hak, o vefat dakikasında o sesi duydurup ona alamet etmiştir.
4. Nasıl ki, bir zaman Nebevi huzurda derince bir gürültü duyuldu. Ferman etti ki: Şu gürültü, yetmiş yıldır yuvarlanıp şimdi Cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür. Bir saat sonra yanıt geldi ki, yetmiş yaşına giren ünlü bir münâfık can verip, cehenneme gitti.